Pomodoro - Đồng Hồ Pomodoro | Đồng hồ Cà Chua

210,000 VND

Pomodoro là 1 phương pháp quản lí thời gian để nâng cao tối đa sự tập trung trong công việc. Trong tiếng Ý, Pomodoro có nghĩa là quả cà chua. Pomodoro - Đồng Hồ Pomodoro | Đồng hồ Cà Chua